WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW

MALARSTWO / RYSUNEK / RZEŹBA 


  • Cena: 1,5h / tyg - 30 zł za spotkanie indywidualne (istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin) lub grupowo.