TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 •  METODA ZACHOWAŃ WERBALNYCH(VB) /WSPIERANIE ROZWOJU MOWY,
 • STOSOWANA  ANALIZA ZACHOWAŃ (SAZ),
 • REDUKCJA ZACHOWAŃ TRUDNYCH,
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH,
 • NAUKA ZABAWY,
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,
 • TRENINGI TEORII UMYSŁU,
 • TERAPIA TAKTYLNA,
 • TRENINGI RELAKSACYJNE/ODDECHOWE,
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • ZAJĘCIA SENSORYCZNE,
 • TERAPIA RĘKI, 
 • ARTETERAPIA